nacos安装

官网:https://nacos.io/

安装,以1.4.0版为例:

github下载:https://github.com/alibaba/nacos/releases/download/1.4.0/nacos-server-1.4.0.tar.gz

解压缩:

tar -zxvf nacos-server-1.4.0.tar.gz

进入解压后的目录:

cd nacos/bin

以单节点方式启动:

sh startup.sh -m standalone

打开管理页面:

http://127.0.0.1:8848/nacos

默认用户名和密码都是:nacos

docker安装:

docker pull nacos/nacos-server:1.4.0

启动容器:

docker run -d \
--name nacos \
-e MODE=standalone \
-p 8848:8848 \
nacos/nacos-server:1.4.0

最后编辑于:2020/12/16作者: 编程小战

我不入地狱,谁入地狱?

评论已关闭